Autoline » Новые кемперы » Новые мобильные домаПрицепы дачиДома на колесахАльковены » Новый мобильный дом New mobile home, mobiles Haus, mobilní domek 48m2
Объявление Новый мобильный дом New mobile home, mobiles Haus, mobilní domek 48m2 продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
новый мобильный дом New mobile home, mobiles Haus, mobilní domek 48m2
Продано
1/27
49 900 €
Цена без НДС
61 377 €
Цена с НДС
Тип мобильный дом
Год выпуска 2021
Полная масса 12000 кг
Транспортная длина 12 м
Место расположения Польша B-stok
Дата размещения более 1 месяца
Autoline ID FV27745
Описание
Габаритные размеры 12 м × 4 м × 4 м
Транспортные размеры 12 м × 4 м × 4 м
Состояние
Состояние новый
Дополнительная информация
Английский
Mobile Home Manufacturer MHM Construction

1) Construction of mobile home: steel (floor, walls, roof) supplemented with wooden substructure and MFP board. Handles for lifting the house in the floor.

2) Roof built of steel structure, supplemented with wooden substructure, insulated with open-cell PUR foam, wind insulation, roof covered with seam sheets.

3) Floor secured with galvanized steel sheet, insulated with closed cell PUR foam, MFP board, finished with vinyl floor panel.

4) Exterior Walls: Seam metal façade. In addition to the steel structure, the walls have timber battens, MFP board, PUR open cell foam insulation, wind insulation and vapour barrier foil.

5) Internal walls: finished with MDF panels or wooden panelling, bathroom finished with wide PCV panels.

6) Plumbing in kitchen and bathroom. Ventilation: Supply and exhaust ventilation continuous, two-stage with fan. Interior lighting: LED ceiling lighting in each room and additionally LED tape under the kitchen cabinets. External lighting: Wall sconces and lighting in the stitching of the building.

7) Heating: ribbed radiator in the bathroom, underfloor heating cooperating with controllers with Wi-Fi function or electric radiators in each room.

8) Bathroom: 80x80 cm corner shower, LED wall-mounted mirror, pedestal washbasin and cabinet, wall-mounted toilet.

9) Kitchen: Kitchen island, bottom and wall cupboards, fridge, extractor hood, 4-burner induction hob, sink, oven, dishwasher.

10) Mezzanine: ladder, electrical outlets.

Building constructed from a 10cm by a 10cm steel section all bolted and welded. Walls are lined with a wooden frame up to 15 cm wide and then covered with MFP board (currently with increased moisture resistance and hardness in comparison to OSB)
· The entire structure is foamed with 15 cm PUR open-cell foam, where other competitive buildings often have wool and a thinner layer of 10-12 cm. The foam is injected into all drilled closed profiles.
· Electrical and television installation is very extensive and has practically the same design as the installation in single-family houses (three-phase) along with a fuse box.
· Plumbing in bathrooms and kitchen. Both installations (electrical and plumbing) are done by professional and authorized persons.
· The elevation and roof is made of metal sheet with a seam and a metal sheet specially made for our company in the shape of "wooden" panels imitating wood. This guarantees that you will not need to repair, clean or restore real wood in the future.
· The floor is covered with a vinyl panel with high resistance to water and abrasion if someone wants a cheaper option it can be a PVC carpet.
· The walls are partly clad with MDF panels and wood.
Показать весь комментарий
Mobile Home Manufacturer MHM Construction

Budova zkonstruovaná z ocelového profilu o rozměrech 10 × 10 cm, vše sešroubováno a svařeno. Stěny jsou obloženy dřevěným rámem do šířky 15 cm a následně obloženy deskami MFP (v současné době se zvýšenou odolností proti vlhkosti a tvrdostí ve srovnání s OSB deskami).
- Celá konstrukce je vypěněna 15 cm PUR pěny s otevřenými buňkami, kde jiné konkurenční stavby mají často vatu a tenčí vrstvu 10-12 cm. Pěna je vstřikována do všech vrtaných uzavřených profilů.
- Elektrická a televizní instalace je velmi rozsáhlá a má prakticky stejné provedení jako instalace v rodinných domech (třífázová) spolu s pojistkovou skříní.
- Vodovodní instalace v koupelnách a kuchyni. Obě instalace (elektroinstalační i instalatérské) provádějí odborné a autorizované osoby.
- Elevace a střecha je vyrobena z plechu se švem a plechu speciálně vyrobeného pro naši společnost ve tvaru "dřevěných" panelů imitujících dřevo. To zaručuje, že v budoucnu nebudete muset opravovat, čistit nebo restaurovat skutečné dřevo.
- Podlaha je pokryta vinylovou deskou s vysokou odolností proti vodě a oděru, pokud někdo chce levnější variantu, může to být PVC koberec.
- Stěny jsou částečně obloženy MDF deskami a dřevem.
Mobilheim Hersteller MHM Konstruktion

1) Konstruktion des Mobilheims: Stahl (Boden, Wände, Dach), ergänzt mit Holzunterkonstruktion und MFP-Platte. Griffe zum Anheben des Hauses im Boden.

2) Dach aus Stahlkonstruktion, ergänzt mit Holzunterkonstruktion, isoliert mit offenzelligem PUR-Schaum, Windisolierung, Dach mit Falzblechen gedeckt.

3) Boden aus verzinktem Stahlblech, isoliert mit geschlossenzelligem PUR-Schaum, MFP-Platte, verkleidet mit Vinylbodenplatte.

4) Äußere Wände: Falzblech-Fassade. Zusätzlich zur Stahlkonstruktion sind die Wände mit Holzlatten, MFP-Platten, offenzelliger PUR-Schaumisolierung, Windschutz und Dampfsperrfolie versehen.

5) Innenwände: mit MDF-Platten oder Holzvertäfelung, Bad mit breiten PCV-Platten verkleidet.

6) Sanitäranlagen in Küche und Bad. Belüftung: Be- und Entlüftung kontinuierlich, zweistufig mit Ventilator. Innenbeleuchtung: LED-Deckenbeleuchtung in jedem Raum und zusätzlich LED-Band unter den Küchenschränken. Außenbeleuchtung: Wandleuchter und Beleuchtung in den Nähten des Gebäudes.

7) Heizung: Rippenheizkörper im Bad, Fußbodenheizung, die mit Reglern mit Wi-Fi-Funktion oder elektrischen Heizkörpern in jedem Zimmer zusammenarbeitet.

8) Badezimmer: Eckdusche 80x80 cm, LED-Wandspiegel, Sockelwaschbecken und -schrank, Wand-WC.

9) Küche: Unter- und Oberschränke, Kühlschrank, Dunstabzugshaube, 4-Flammen-Induktionskochfeld, Spüle, Backofen, Geschirrspüler.

10) Hochparterre: Leiter, Steckdosen.

Das Gebäude besteht aus einem 10 cm mal 10 cm großen Stahlprofil, das verschraubt und verschweißt ist. Die Wände sind mit einem bis zu 15 cm breiten Holzrahmen verkleidet und dann mit einer MFP-Platte bedeckt (derzeit mit erhöhter Feuchtigkeitsbeständigkeit und Härte im Vergleich zu OSB)
- Die gesamte Struktur ist mit 15 cm offenzelligem PUR-Schaum ausgeschäumt, während andere Gebäude der Konkurrenz oft mit Wolle und einer dünneren Schicht von 10-12 cm versehen sind. Der Schaum wird in alle gebohrten geschlossenen Profile eingespritzt.
- Die Elektro- und Fernsehinstallation ist sehr umfangreich und entspricht praktisch der Installation in Einfamilienhäusern (dreiphasig) mit einem Sicherungskasten.
- Sanitärinstallation in Bad und Küche. Beide Installationen (Elektro- und Sanitärinstallation) werden von professionellen und autorisierten Personen durchgeführt.
- Die Fassade und das Dach bestehen aus Blech mit einer Naht und einem speziell für unser Unternehmen angefertigten Blech in Form von "Holz"-Platten, die Holz imitieren. Dies garantiert, dass Sie in Zukunft kein echtes Holz reparieren, reinigen oder restaurieren müssen.
- Der Fußboden ist mit einer Vinylplatte mit hoher Wasser- und Abriebfestigkeit bedeckt, wenn jemand eine billigere Option wünscht, kann es ein PVC-Teppich sein.
- Die Wände sind teilweise mit MDF-Platten und Holz verkleidet.
Мобильные дома
Найдено: 71 объявление
Показать
Подписаться